Våre ansatte

Eriksen & Jensen as har alltid lagt vekt på å ha et bredt kulturelt og profesjonelt grunnlag i ansattmassen, vel vitende om verdien av et mangfold i arbeidsmiljøet og hva forskjellige erfaringsbrakgrunner kan tilføre bedriften så vel kompetansemessig som grunnlag for problemløsning. Siden starten i 1986 har 160 medarbeidere vært innom bedriften. Av disse har 51 hatt utenlandsk etninsk bakgrunn, fra totalt 21 forskjellige nasjoner.


Knut Jensen Daglig Leder

Knut Jensen
Daglig Leder

Stian Sandtorv Prosjektleder

Stian Sandtorv
Prosjektleder

Sebastian Grühn Rørleggerbas

Sebastian Grühn
Rørleggerbas

Didrik Ramstad Paulsen Rørleggerbas

Didrik Ramstad Paulsen
Rørleggerbas

Desmond Gravesande Rørlegger

Desmond Gravesande
Rørlegger

Samson B. Menegesha Rørlegger

Samson B. Menegesha
Rørlegger

Gunnar Gnese Rørlegger

Gunnar Gnese
Rørlegger

Frederik Hofsmarken  

Frederik Hofsmarken
 

Per Ola Vestbekken Rørleggerlærling

Per Ola Vestbekken
Rørleggerlærling

Farakh Mir Rørleggerlærling

Farakh Mir
Rørleggerlærling

Rune Karlsen Økonomisjef

Rune Karlsen
Økonomisjef

Magnus Jensen Stokke Prosjektleder

Magnus Jensen Stokke
Prosjektleder

Ulrich Zabel Rørleggerbas

Ulrich Zabel
Rørleggerbas

Roy Myhre Servicerørlegger

Roy Myhre
Servicerørlegger

Ghulam Fareed Khan Rørlegger

Ghulam Fareed Khan
Rørlegger

Ingo Spiering Rørlegger

Ingo Spiering
Rørlegger

Jonas Meijer Rørlegger

Jonas Meijer
Rørlegger

Johannes Mikael Radøy Rørlegger

Johannes Mikael Radøy
Rørlegger

Sophie Ålandslid Grühn Rørleggerlærling

Sophie Ålandslid Grühn
Rørleggerlærling

Solveig Fjeld Kontoransatt

Solveig Fjeld
Kontoransatt

Sven Schulz Rørleggerbas

Sven Schulz
Rørleggerbas

Marius Engebretsen Rørleggerbas

Marius Engebretsen
Rørleggerbas

Peer Lødrup Rørlegger

Peer Lødrup
Rørlegger

Khalid Mhamood Khan Rørlegger

Khalid Mhamood Khan
Rørlegger

Henrik Odland Servicerørlegger

Henrik Odland
Servicerørlegger

Carl-Christian Thune Rørleger

Carl-Christian Thune
Rørleger

Andreas Balgaard Rørlegger

Andreas Balgaard
Rørlegger

Ilyas Amri Rørleggerlærling

Ilyas Amri
Rørleggerlærling