Visjon

Vi skal være en av Oslos ledende leverandør av varme-, ventilasjons- og sanitære installasjoner gjennom å levere tjenester og produkter av høy kvalitet. Vi skal videre skape en atmosfære som gir våre ansatte, kunder, leverandør og samfunnet for øvrig en positiv oppfatning og opplevelse av vår bedrift og vårt fag.

Forretningside

Å utføre røretekniske totalentrepriser for byggentreprenører, eiendomsbesittere og andre tekniske entreprenører.

Kjernekompetanse

Vi har helt siden etableringen av firmaet i 1986 basert vår drift på deltagelse i totalentrepriser. Av vår virksomhet har opp mot 80-90% av aktiviteten dreid seg om totalentrepriser. I de første årene utførte vi prosjekteringsarbeidet i eget hus, men etter at kravet til data baserte tegningssystemer kom, er denne delen av entreprisene satt bort til samarbeidede konsulentfirmaer.

Alle tekniske løsninger samt dimensjoneringer blir fremdeles foretatt i eget hus, og konsulentene benyttes alt vesentlig til utarbeidelse av tegninger.

Vi mener at vi innenfor tradisjonell VVS (Varmeanlegg, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, VA og sanitæranlegg) har den aller beste kompetanse og erfaring. Dette begrunner vi med kontinuerlig deltagelse i totalentrepriser de siste 29 år, våre lederes og prosjektlederes utdanningsnivå, samt høy gjennomføringsevne av de prosjekter vi har deltatt i.

I vår sentrale godkjenning har vi høyeste klassifisering i alle relevante grupper innenfor vårt fagområde.

Firmaet har hatt og har en strategi der vi velger å samarbeide med velrenommerte store og mellomstore entreprenørbedrifter.


Våre samarbeidspartnere