Våre ansatte

Eriksen & Jensen as har alltid lagt vekt på å ha et bredt kulturelt og profesjonelt grunnlag i ansattmassen, vel vitende om verdien av et mangfold i arbeidsmiljøet og hva forskjellige erfaringsbrakgrunner kan tilføre bedriften så vel kompetansemessig som grunnlag for problemløsning. Siden starten i 1986 har 160 medarbeidere vært innom bedriften. Av disse har 51 hatt utenlandsk etninsk bakgrunn, fra totalt 21 forskjellige nasjoner.


 Knut Jensen Daglig Leder

Knut Jensen
Daglig Leder

 Stian Sandtorv Prosjektleder

Stian Sandtorv
Prosjektleder

 Sebastian Grühn Rørleggerbas

Sebastian Grühn
Rørleggerbas

 Didrik Ramstad Paulsen Rørleggerbas

Didrik Ramstad Paulsen
Rørleggerbas

 Desmond Gravesande Rørlegger

Desmond Gravesande
Rørlegger

 Samson B. Menegesha Rørlegger

Samson B. Menegesha
Rørlegger

 Gunnar Gnese Rørlegger

Gunnar Gnese
Rørlegger

 Frederik Hofsmarken  

Frederik Hofsmarken
 

 Per Ola Vestbekken Rørleggerlærling

Per Ola Vestbekken
Rørleggerlærling

 Farakh Mir Rørleggerlærling

Farakh Mir
Rørleggerlærling

 Rune Karlsen Økonomisjef

Rune Karlsen
Økonomisjef

 Magnus Jensen Stokke Prosjektleder

Magnus Jensen Stokke
Prosjektleder

 Ulrich Zabel Rørleggerbas

Ulrich Zabel
Rørleggerbas

 Roy Myhre Servicerørlegger

Roy Myhre
Servicerørlegger

 Ghulam Fareed Khan Rørlegger

Ghulam Fareed Khan
Rørlegger

 Ingo Spiering Rørlegger

Ingo Spiering
Rørlegger

 Jonas Meijer Rørlegger

Jonas Meijer
Rørlegger

 Johannes Mikael Radøy Rørlegger

Johannes Mikael Radøy
Rørlegger

 Sophie Ålandslid Grühn Rørleggerlærling

Sophie Ålandslid Grühn
Rørleggerlærling

 Solveig Fjeld Kontoransatt

Solveig Fjeld
Kontoransatt

 Sven Schulz Rørleggerbas

Sven Schulz
Rørleggerbas

 Marius Engebretsen Rørleggerbas

Marius Engebretsen
Rørleggerbas

 Peer Lødrup Rørlegger

Peer Lødrup
Rørlegger

 Khalid Mhamood Khan Rørlegger

Khalid Mhamood Khan
Rørlegger

 Henrik Odland Servicerørlegger

Henrik Odland
Servicerørlegger

 Carl-Christian Thune Rørleger

Carl-Christian Thune
Rørleger

 Andreas Balgaard Rørlegger

Andreas Balgaard
Rørlegger

 Ilyas Amri Rørleggerlærling

Ilyas Amri
Rørleggerlærling